Windows-meddelandet om att det inte gick att skriva till disk

Ibland kan användare få meddelandet om att det inte gick att skriva till disk när de installerar ESET-programvara. Då beror felet vanligtvis på någon av följande orsaker:
 • Otillräckliga rättigheter att skriva till Temp-mappen
 • Inte inloggad som administratör
 • Inte tillräckligt med diskutrymme
 • Saknade Temp-mappar
 • Möjligen är den komprimerade filen eller installationsfilen skadad men det är inte troligt
Följ dessa steg för att lösa problemet:
 1. Kontrollera att följande mappar finns: C:\Windows\Temp och C:\Documents and Settings\Användarnamn\Lokala inställningar\Temp
 2. Kontrollera sedan att mapparna Temp och TMP visas i området Miljövariabler genom att följa stegen nedan:

  Windows NT/2000/2003/XP: Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Miljövariabler.

  Windows Vista: Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på Avancerade systeminställningar i den vänstra kolumnen. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Miljövariabler.
 3. Använd utforskaren och kontrollera att mapparna som visas i Miljövariabler verkligen finns. Om de gör det så tar du bort och återskapar dem (C:\Windows\Temp och C:\Documents and Settings\Användarnamn\Lokala inställningar\Temp). Försök sedan att installera om ESET-produkten.
Du kan också försöka använda verktyget settmp som du hämtar på vår webbplats. Verktyget anger både användar- och systemvariablerna TEMP/TMP till C:\Windows\Temp (kontrollera först att mappen C:\Windows\Temp finns).

Mer information om hur du kontrollerar diskfel finns i följande Microsoft-artikel