Varför lyckas inte mitt program ansluta till Internet


Både ESET Smart Security och ESET NOD32 Antivirus genomsöker efter virus genom att analysera nätverkstrafik.

Som standard känner din säkerhetsprodukt från ESET igen de program som används som webbläsare och e-postklienter och lägger till dem i listan över program som ska genomsökas. Detta kan leda till att anslutningen till Internet bryts eller andra oönskade resultat med program som använder nätverksfunktioner men som är av annan karaktär än webbläsare/e-postklient.

Du kan korrigera det här genom att justera inställningarna och försäkra dig om att alternativet bara används för webbläsare och e-postprogram.
  1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
  2. Tryck på tangenten F5 för att visa fönstret med avancerade inställningar.
  3. I trädet med avancerade inställningar klickar du på Personlig brandvägg – Protokollfiltrering (för ESET Smart Security) eller Antivirusskydd och antispionprogram – Protokollfiltrering (för ESET NOD32 Antivirus).
  4. Välj alternativet Program markerade som webbläsare och e-postprogram.
  5. I trädet med avancerade inställningar klickar du på Antivirusskydd och antispionprogram – Webbåtkomstskydd – HTTP – Webbläsare och kontrollerar att endast de program som du vill genomsöka är markerade. Vanligtvis räcker det att du markerar webbläsare (iexplorer.exe, firefox.exe etc.).
  6. I trädet med avancerade inställningar klickar du på Antivirusskydd och antispionprogram – Skydd av e-post – POP3 – e-postklienter och kontrollerar att endast de program som du vill genomsöka är markerade. Vanligtvis räcker det att du markerar e-postklienter (outlook.exe, thunderbird.exe etc.).
  7. Du sparar dina ändringar genom att klicka på OK.