Varför fungerar inte mitt program som det ska när jag kör brandväggen i läget Automatisk


Om ett program från tredje part inte fungerar korrekt på din dator när den personliga brandväggen i ESET Smart Security körs i automatiskt läge eller om ett program bara fungerar i det interaktiva läget läser du informationen nedan.

Regler som har skapats i det interaktiva läget tillämpas inte i det automatiska läget. I det automatiska filtreringsläget (standardläget) tillåts:

– all utgående kommunikation
– all inkommande kommunikation som initierades av ett program som redan kommunicerade utåt.

Automatiskt läge kanske inte är lämpligt att använda med program (t.ex. Bit Torrent) som initierar flera utgående anslutningar (endast en tillåts) eller program som är beroende av icke initierad inkommande kommunikation.

Om ett program inte fungerar som det ska i det automatiska läget kan du växla den personliga brandväggen till principbaserat läge och aktivera två fördefinierade regler som simulerar beteendet hos automatiskt läge. Här nedan finner du utförligare instruktioner:

  1. I ESET Smart Securitys huvudfönster trycker du på tangenten F5. Fönstret Avancerade inställningar visas.
  2. Klicka på Personlig brandvägg i inställningsträdet till vänster. I den nedrullningsbara menyn Filtreringsläge väljer du Principbaserat läge och klickar sedan på OK.
  3. Tryck på tangenten F5 för att visa fönstret med avancerade inställningar. I inställningsträdet klickar du på Regler och zoner och sedan på knappen Inställningar... i området Redigerare för zoner och regler.
  4. Markera kryssrutorna Tillåt all utgående trafik och Tillåt initierad ingående trafik och klicka sedan på OK två gånger för att återgå till programmets huvudfönster. (Om du inte ser individuella brandväggsregler klickar du på Växla till trädvy för program).
Den personliga brandväggen fungerar nu som om den vore i automatiskt läge samtidigt som den tillåter dig att definiera specifika undantag (regler) för problematiska program