Varför blir jag ombedd att ange mitt användarnamn och lösenord vid upprepade tillfällen


ESET Smart Security och ESET NOD32 Antivirus söker automatiskt efter nya uppdateringar och uppdateras ofta med nya virusdefinitioner och ibland med uppgraderingar av programkomponenter. Uppdateringen misslyckas om ditt användarnamn eller lösenord är ogiltigt eller anges felaktigt. Om du uppgraderar din säkerhetsprodukt från ESET från utvärderingsversionen till den fullständiga versionen kan det ta 24–48 timmar efter att du har angett ditt nya användarnamn och lösenord innan det nya förfallodatumet visas. Du kan kontrollera att användarnamnet och lösenordet är korrekt genom att utföra nedanstående steg.
  1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
  2. I huvudmenyn klickar du på Inställningar – Inställning av användarnamn och lösenord...
  3. Ta bort både användarnamnet OCH lösenordet samt skriv in dem på nytt från licensen som du fick när du köpte produkten.
  4. I huvudmenyn klickar du på Uppdatera – Uppdatera virussignaturdatabasen (du måste vara ansluten till Internet).
  5. Om du inte blir ombedd att ange ditt användarnamn och lösenord har de angetts korrekt. Om du istället blir ombedd att ange ditt användarnamn och lösenord klickar du på Avbryt och repeterar stegen 2 och 3. Kontrollera att du antingen är inloggad som administratör eller har administratörsprivilegier.
Obs! Var noga med att skriva in ditt användarnamn och lösenord exakt så som de ser ut.

– Användarnamnet och lösenordet är skiftlägeskänsliga och bindestrecket i användarnamnet är viktigt
– Lösenordet består av tio tecken som samtliga är gemener
– Om du kopierar och klistrar in bör du vara aktsam på att inte markera ett blanksteg för mycket
– Vi använder inte bokstaven L i lösenord (använd siffran ett (1) istället)
– Ett stort 0 är siffran noll (0) medan ett litet o är lilla bokstaven o

Att alltid ha aktuella virusdefinitioner och programuppdateringar är den allra viktigaste aspekten för alla sorters säkerhetsprogramvara. Kontrollera alltid att din antiviruslösning är uppdaterad för att försäkra dig om ett kontinuerligt skydd.

Om du fortfarande inte kan uppdatera kontrollerar du din licens och att användarnamnet och lösenordet som du använder är giltiga