Vad är ESET Smart Security Antispam Module


Beteende hos antispamprogrammet och användarinteraktion

Antispammodulen upptäcker oönskad e-post på två sätt. Det första sättet är genom en grundläggande uppsättning med regler som har utformats att automatiskt filtrera bort oönskade e-postmeddelanden. De här reglerna ingår som standard när du installerar programmet och uppdateras samtidigt som virussignaturdatabasen. Det andra sättet på vilket antispammodulen upptäcker oönskad e-post är med hjälp av Bayesian-filtret. Bayesian-filtret kan anpassas efter användare där användaren manuellt markerar ett lagom antal inkomna e-postmeddelanden som legitima meddelanden eller spam.

Om du tar emot spam regelbundet från en adress kan du lägga till den på Svartlistan. Om du önskar bestämma att meddelanden från en viss adress aldrig ska markeras som spam lägger du till adressen på Vitlistan. Som standard läggs mottagaradresser i utgående meddelanden automatiskt till på Vitlistan.

I följande avsnitt beskrivs vad du bör göra om du får ett oönskat meddelande

Ett oönskat meddelande har kommit till min inkorg, vad ska jag göra?

Om inte meddelandet har filtrerats av programmet är det troligen en okänd typ av oönskad e-post och det ska då markeras som spam. Det gör du genom att markera e-postmeddelandet och klicka på Spam på ESET Smart Securitys verktygsfält.

Jag råkade felaktigt markera ett meddelande som spam

Om ett legitimt e-postmeddelande klassades som spam måste meddelandet klassas om. Klicka på Inte spam på ESET Smart Securitys verktygsfält.

Jag får regelbundet spam från en viss adress

Om du regelbundet får spam från en viss adress kan du lägga till adressen i Svartlistan. Du lägger till en adress i Svartlistan genom att markera e-postmeddelandet och trycka på ALT + S eller också klickar du på Lägg till i svartlistan på ESET Smart Securitys verktygsfält. Du kan se adresserna i Svartlistan i huvudfönstret med inställningar för antispamskyddet. Om du vill lägga till/redigera/ta bort någon post högerklickar du i fönstret.

Antispam markerar meddelanden från en betrodd adress

Du kan lägga till adresser som du anser vara betrodda i listan över betrodda adresser (Vitlistan). Alla adresser som har markerats som betrodda hanteras som icke-spam. Om du vill lägga till en adress i listan över betrodda adresser klickar du på Lägg till i vitlistan på ESET Smart Securitys verktygsfält.

Bayesian-filter

Spamfiltrering med Bayesian är en väldigt effektiv form av e-postfiltrering som används av så gott som alla antispamprodukter. Den kan identifiera oönskad e-post med en hög grad av exakthet. Bayesian-filtret kan anpassas efter användare.

Funktionen baseras på följande princip: I den första fasen anpassas filtret. Användaren markerar manuellt ett lagom antal meddelanden som legitima meddelanden eller spam (vanligen 200/200). Filtret analyserar båda kategorierna och anpassar sig, t.ex. till att spam vanligtvis innehåller orden rolex eller viagra och att legitima meddelanden skickas av familjemedlemmar eller från adresser som finns i användarens kontaktlista. Förutsatt att ett stort antal meddelanden behandlades kan Bayesian-filtret tilldela varje meddelande ett visst spamindex och utifrån det avgöra om det är spam eller inte.

Den huvudsakliga fördelen är dess flexibilitet. Om en användare t.ex. är biolog kommer all inkommande e-post som handlar om biologi eller något närliggande studieområde vanligtvis att få ett lägre sannolikhetsindex. Om ett meddelande innehåller ord som vanligtvis skulle kvalificera det som oönskad e-post men meddelandet har skickats av någon i kontaktlistan markeras det som legitimt eftersom avsändare i kontaktlistan sänker den övergripande sannolikheten att det är spam.

Serversidekontrollen

Serversidekontrollen är en teknik för att identifiera massutskicksspam baserat på antalet mottagna meddelanden och användarnas reaktioner. Varje meddelande lämnar ett unikt digitalt fotavtryck på servern baserat på dess innehåll. Egentligen är det ett unikt ID-nummer som inte säger ett dugg om meddelandets innehåll. Två identiska meddelanden har identiska fotavtryck medan meddelanden som skiljer sig har olika fotavtryck.

Om ett meddelande har markerats som spam skickas dess fotavtryck till servern. Om servern tar emot flera identiska fotavtryck (motsvarande ett visst spammeddelande) lagras fotavtrycket i databasen med spamfotavtryck. När inkommande meddelanden genomsöks skickar programmet deras fotavtryck till servern. Servern returnerar information om vilka fotavtryck som motsvarar meddelanden som användare redan har markerat som spam