Jag kan inte ansluta till Internet sedan jag installerade ESET Smart Security


Någon enstaka gång när ESET Smart Security installeras kan den felaktigt positiva detekteringen av vissa systemprocesser orsaka att anslutningen till Internet temporärt bryts. Följ instruktionerna nedan om du behöver konfigurera den personliga brandväggen i ESET Smart Security att förhindra de felaktigt positiva upptäckterna och ansluta till Internet igen.
 1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET NOD32 Antivirus
 2. Tryck på tangenten F5 för att visa fönstret med avancerade inställningar.
 3. I trädet med avancerade inställningar som visas till vänster klickar du på Personlig brandvägg – IDS och avancerade alternativ.
 4. I området Intrångsdetektering avmarkerar du följande alternativ:

  – Detektering av skadlig attack via ARP
  – Detektering av skadlig attack via DNS
  – Detektering av desynkroniseringsattack via TCP
  – Detektering av omvänd desynkroniseringsattack via TCP

  Obs! De här attackerna inträffar mellan klienten och DNS/ARP-myndigheten och utgör ingen risk för användare med en NAT-enhet. Att avmarkera ovanstående alternativ innebär ingen risk för användare med en router, Wi-Fi eller annan lokal NAT-enhet.
 5. Du bekräftar ändringarna och återgår till programmets huvudfönster genom att klicka på OK.