Fel i ESET:s Outlook-pluginmodul när Microsoft Outlook startas


Om du får följande felmeddelande när du startar Microsoft Outlook,

Det gick inte att läsa in tillägget ESET Outlook Plugin (C:\PROGRA~\1ESET\ESETNO~\1EPLGOU~1.DLL) och den har inaktiverats av Outlook. Om det inte finns någon uppdatering tillgänglig bör du avinstallera tillägget.

Mer informationen finns i den här artikeln.

Felmeddelandet ovan kan uppstå på datorer med flera användarprofiler efter en uppgradering, ominstallation eller misslyckad avinstallation av ESET Smart Security.

Lösning 1: Outlook 2003 och 2007 – Ta bort filen extend.dat

Filen extend.dat innehåller cachelagrad information för tillägg i Microsoft Outlook som har aktiverats i tilläggshanteraren. Om du tar bort filen extend.dat och startar om Outlook skapas automatiskt en ny DAT-fil. Den nya extend.dat ska inte innehålla några inkonsekvenser och ska förhindra att felet uppstår i framtiden.Så här tar du bort filen extend.dat (Windows XP):
  1. Avsluta Outlook.
  2. Klicka på Start – Sök – Alla filer och mappar – Flera avancerade alternativ och markera kryssrutan Sök i dolda filer och mappar.
  3. I det översta sökfältet skriver du extend.dat och klickar sedan på Sök.
  4. I sökresultatområdet högerklickar du på filen extend.dat och sedan på Ta bort.

Obs! Om Outlook användas av flera profiler finns det en extend.dat för varje profil. Du måste då ta bort alla extend.dat. Som standard finns den här filen i C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

Så här tar du bort filen extend.dat (Windows Vista):
  1. Avsluta Outlook.
  2. Klicka på Start och sedan på Sök. Klicka på Avancerad sökning i det övre högra hörnet.
  3. Markera kryssrutan Inkludera icke-indexerade filer, dolda filer och systemfiler (kan ta längre tid) till vänster. I namnfältet till höger skriver du extend.dat och klickar sedan på knappen Sök.
  4. I sökresultatområdet högerklickar du på filen extend.dat och sedan på Ta bort.

Obs! Om Outlook användas av flera profiler finns det en extend.dat för varje profil. Du måste då ta bort alla extend.dat. Som standard finns den här filen i C:\Users\Username\AppData\Local\Microsoft

Lösning 2: Installera Office 2003 SP3 (Service Pack 3) eller andra tillgängliga uppdateringar

Om du använder Microsoft Outlook 2003 kan du installera Office 2003 SP3 (Service Pack 3) när du ska lösa felet. SP3 och andra uppdateringar kan installeras här:

http://office.microsoft.com/officeupdate/