E-post, skickande av spam, kedjebrev, nätfiske

E-post

E-post, eller elektronisk post, är en modern form av kommunikation med många fördelar. Det är flexibelt, snabbt och direkt. E-post hade en avgörande roll för Internets spridning i början av 1990-talet. Tyvärr lämnar e-post och Internet utrymme för illegala aktiviteter som skickande av spam eftersom det är relativt enkelt att maskera avsändaradresser.

Om man i stora drag kategoriserar så inkluderar spam oönskad reklam, kedjebrev och spridning av skadlig programvara – skadlig kod. Obehaget och faran för användaren ökar med det faktum att det i princip är gratis att skicka e-post och spamförfattare har många verktyg och källor som används för att samla in nya e-postadresser. Dessutom gör volymen och variationen av spam att det är väldigt svårt att reglera. Ju längre du använder din e-postadress, desto större är sannolikheten att den hamnar i en spammotordatabas.

Några förebyggande tips:
  • Om det är möjligt ska du undvika att publicera din e-postadress på Internet
  • Lämna bara ut din e-postadress till personer som du litar på
  • Om det är möjligt ska du inte använda vanliga alias – mer komplicerade alias sänker sannolikheten för spårning
  • Svara inte på spam som lyckas ta sig in i din inkorg
  • Var försiktig när du fyller i formulär på Internet – var extra uppmärksam på kryssrutor med texter som Ja, jag vill ha information om ... till min e-postadress.
  • Använda flera e-postadresser för olika syften, t.ex. en jobbadress, en för kommunikation med dina vänner, en för köp som du gör online etc.
  • Byt din e-postadress med jämna mellanrum
  • Använd en antispamlösning som t.ex. ESET Smart Securitys antispammodul.

Skickande av spam

Att annonsera på Internet är en av världens snabbast växande annonseringsformer. En stor procentandel av Internetreklamen använder e-post som ett sätt att upprätta kontakt. De stora marknadsföringsmässiga fördelarna är noll kostnad och hög nivå direktkontakt och effektivitet. Dessutom når man ut med sitt budskap nästan omedelbart. Många företag använder e-postmarknadsföringsverktyg när de kommunicerar med sina befintliga och presumtiva kunder. I en del fall är sådan reklam legitim eftersom många användare kan tänkas vara intresserade av att ta emot kommersiell information om vissa produkter.

Men många företag skickar oönskade kommersiella meddelanden till många mottagare. I de här fallen går e-postreklamen över gränsen och blir spam. De stora mängderna oönskad e-postreklam har blivit ett allvarligt problem och det syns inga tecken på att det minskar. Att använda antispammodulen i ESET Smart Security är en nödvändig aspekt om du vill skydda din e-postadress från spammeddelanden.

Kedjebrev

Ett kedjebrev är ett meddelande som sprids över Internet. Det skickas vanligtvis via e-post men ibland också via kommunikationsverktyg som ICQ och Skype. Själva meddelandet är ofta ett skämt eller en skröna.

Datorviruskedjebrev försöker att skapa rädsla, osäkerhet och tvivel (FUD – Fear, Uncertainty and Doubt) hos mottagarna och få dem att tro att det finns ett icke upptäckt virus som raderar filer och stjäl lösenord eller utför någon annan skadlig aktivitet på deras datorer.

Vissa kedjebrev är avsedda att orsaka känslomässig förlägenhet hos andra. Mottagarna blir vanligtvis ombedda att vidarebefordra sådana meddelanden till alla sina kontakter vilket håller kedjebrev levande. Det finns kedjebrev för mobiltelefoner, vädjan om hjälp, folk som erbjuder sig att skicka dig pengar från andra länder etc. I de flesta fallen är det omöjligt att förstå vilken avsikt skaparen har haft.

Som regel kan sägas att om du ser ett meddelande där du blir ombedd att vidarebefordra meddelandet till alla som du känner kan det mycket väl vara ett kedjebrev. Det finns många specialiserade webbplatser på Internet som kan bekräfta om ett e-postmeddelande är legitimt eller inte. Innan du vidarebefordrar gör du en sökning på Internet för de meddelanden som du misstänker kan vara kedjebrev.

Nätfiske

Begreppet nätfiske definierar en kriminell aktivitet som använder tekniker som social ingenjörskonst (användare manipuleras för att erhålla konfidentiell information). Målet är att få tillgång till känsliga data, t.ex. bankkontonummer, PIN-koder etc. Åtkomst uppnås vanligtvis genom e-postmeddelanden som har maskerats att se ut som om de har sänts av någon trovärdig person eller affärsverksamhet (ekonomisk institution, försäkringsbolag).

E-postmeddelandet kan se väldigt äkta ut och innehålla bilder och innehåll som ursprungligen kommer från källan som meddelandet utger sig att vara skickat från. Du blir ombedd att ange, under olika anspråk (dataverifiering, ekonomiska åtgärder), några av dina personliga data – bankkontonummer eller användarnamn och lösenord. Alla sådana data kan enkelt stjälas och missbrukas om de skickas.

Det bör påpekas att banker, försäkringsbolag och andra legitima företag aldrig skulle begära användarnamn och lösenord i ett oönskat e-postmeddelande