Beteende hos den personliga brandväggen i ESET Smart Security och användarinteraktion


Den personliga brandväggen är en enhet som agerar som en nätverkstrafikledare som kontrollerar kommunikationen på det lokala nätverket eller på Internet. Med hjälp av fördefinierade regler analyserar brandväggen den här kommunikationen och avgör om den ska få upprättas. Brandväggens mest grundläggande funktion är att skydda privata nätverk och datorer mot intrång från andra potentiellt farliga nätverk och datorer.

Du kan välja mellan tre olika lägen för brandväggen beroende på vilken nivå av begränsning som önskas. Om du vill ändra beteendet hos brandväggen väljer du önskat filtreringsläge. Instruktionerna nedan beskriver hur du ändrar filtreringsläge:
  1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
  2. Växla till avancerat läge i det nedre vänstra hörnet eller genom att trycka på CTRL + M på tangentbordet.
  3. Klicka på Inställningar – Personlig brandvägg och sedan på Avancerade inställningar för personlig brandvägg... längst ner i programmets huvudfönster.
  4. Fönstret Avancerade inställningar visas. I den nedrullningsbara menyn Filtreringsläge till höger väljer du önskat filtreringsläge och klickar sedan på OK.

Nedan finner du en beskrivning av de olika lägena.

Automatiskt läge

I automatiskt läge kontrolleras nätverkskommunikationen automatiskt enligt inställningar som användaren har definierat. Efter att en anslutning till ett nätverk har upprättats avgör användaren om det är en betrodd zon. Kommunikation i en betrodd zon begränsas inte i båda riktningarna. Kommunikation inom en begränsad zon – kommunikationen på Internet – tillåts endast för program som upprättar utgående anslutningar. De här programmen är också betrodda för inkommande anslutningar. Det här läget kräver ingen interaktion med användaren (förutom vid anslutning till ett nytt nätverk).

Kort sagt så använder inte automatiskt läge några fördefinierade regler utan analyserar kommunikationen automatiskt. Program tillåts att upprätta utgående anslutningar. Program som redan har upprättat utgående anslutningar är också betrodda för inkommande anslutningar.

Interaktivt läge

I interaktivt läge hanteras nätverkskommunikation enligt fördefinierade regler. Om det inte finns någon regel tillgänglig för en anslutning visas en dialogruta där användaren tillfrågas om anslutningen ska tillåtas eller nekas. Efter ett tag har användaren skapat en regeluppsättning som passar hans eller hennes behov. Var försiktig när du använder det här läget i en företagsmiljö eftersom det efter ett tag kan vara så att vissa användare struntar i dialogrutan som regelbundet visas och bara tillåter allt som programmet frågar dem om.

Principbaserat läge

I det principbaserade läget hanteras nätverkskommunikation enligt regler som administratören har angett. Om det inte finns någon regel tillgänglig blockeras anslutningen automatiskt utan att det visas något varningsmeddelande för användaren. Vi rekommenderar att du bara väljer det principbaserade läget om du är en administratör som avser att kontrollera nätverkstrafiken och du är säker på vilka program som ska tillåtas eller nekas