Säkerhetstips

När du arbetar med din dator och speciellt när du surfar på Internet bör du tänka på att du, trots att inget antivirussystem i hela världen fullständigt kan eliminera risken som orsakas av infiltrationer och attacker, kan minska risken betydligt om du håller dig till två strategier:
  • Datorn och antivirusprogramvaran måste uppdateras regelbundet
  • Grundläggande säkerhetsregler ska följas
Nedan finner du mer information om de här koncepten.

Uppdatera regelbundet

Enligt statistik från ThreatSense.Net skapas det tusentals nya unika infiltrationer varje dag i syfte att komma förbi befintliga säkerhetsverktyg och skapa vinster åt sina skapare, allt på andra användares bekostnad. Specialisterna vid ESET:s viruslaboratorium analyserar dessa hot dagligen och förbereder och ger ut uppdateringar i syfte att hela tiden förbättra skyddsnivån för de som använder antivirusprogrammet.

En felaktigt konfigurerad uppdatering försämrar programmets effektivitet.

Hämta säkerhetsuppdateringar

De som skapar skadlig programvara avser att påvisa olika systemsårbarheter för att förbättra effektiviteten när det gäller att sprida skadlig kod. Det är av det skälet som programvaruföretag är aktsamma på nya sårbarheter hos sina program och regelbundet ger ut säkerhetsuppdateringar som eliminerar potentiella hot. Det är viktigt att hämta dessa säkerhetsuppdateringar så snart de ges ut. Exempel på sådana program är operativsystemet Windows och den populära webbläsaren Internet Explorer.

Säkerhetskopiera viktiga data

De som skriver skadlig kod bryr sig vanligtvis inte om användarnas behov. Aktiviteten hos skadliga program leder ofta till att operativsystem fullständigt slutar att fungera och avsiktligt sabotage av viktiga data. Det är viktigt att du regelbundet säkerhetskopierar dina viktiga och känsliga data till en extern källa, t.ex. en DVD-skiva eller en extern hårddisk. Sådana här förebyggande åtgärder gör det mycket enklare och snabbare att återskapa dina data om du råkar ut för systemfel.

Genomsök regelbundet din dator efter virus

Regelbunden och automatisk genomsökning av din dator med rätt inställningar kan ta bort infiltrationer som kan ha missats på grund av att din dator innehåller gamla virussignaturuppdateringar. Klicka här om du vill ha utförlig information om hur du skapar en regelbunden och automatisk genomsökning som en schemalagd uppgift.

Följ grundläggande säkerhetsregler

Det här är den mest användbara och effektiva regeln av alla – var aktsam. Idag kräver många infiltrationer att användaren utför någon form av åtgärd för att de ska kunna köras och distribueras. Om du är aktsam när du öppnar nya filer kommer du att spara mycket tid och ansträngningar som annars hade behövts läggas på att rensa infiltrationer från din dator.

Några användbara regler är:

  • Besök inte webbplatser med flera popup-fönster och blinkande reklam.
  • Var försiktig när du installerar freeware-program och codec-paket etc. Hämta inte okända program från webbplatser som du inte litar på.
  • Var försiktig när du öppnar filer som har bifogats med e-postmeddelanden, särskilt meddelanden som har skickats till många mottagare och de som kommer från okända avsändare.
  • Använd inte ett administratörskonto i ditt vardagliga arbete med datorn.
  • Öppna inte filer som har bifogats med e-postmeddelanden från okända avsändare.
  • Öppna inte filer som har bifogats med e-postmeddelanden från kända avsändare om du inte förväntar dig att få filerna.
  • Var försiktig med freeware-program.
  • Var försiktig när du använder peer-to-peer-fildelningsprogramvara (BitTorrent, Limewire etc.).